Privacy in het Onderwijs? Jazeker!

Dat de samenleving een hoop verwacht van het onderwijs blijkt wel uit wat we jaarlijks aan onderwijs uitgeven: 35 miljard. Maar door die vele verwachtingen krijgen scholen steeds meer taken. Om die taken goed uit te kunnen voeren worden steeds meer systemen opgetuigd en wordt steeds vaker zeer vertrouwelijke informatie ook op school opgeslagen. Zo neemt men in het Leerlingvolgsysteem (LVS) steeds vaker zorgindicaties op in het kader van het Passend Onderwijs. Toegang tot en omgang met dit systeem vereist dus zorgvuldigheid.

Door de digitalisering wordt ook steeds meer informatie elders opgeslagen, bij uitgevers of cloudproviders bijvoorbeeld. Toch blijft de onderwijsinstelling in dit geval verantwoordelijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat ook scholen een boete kunnen krijgen en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als er een datalek ontstaat.

Ons aanbod voor het onderwijs is speciaal ontwikkeld om hier goed mee om te gaan.

  1. Data Protection Scan
  2. AVG templates
  3. AVG Onderwijs Training
  4. Masterclass ‘Privacy in de klas’

Meer informatie  over onze Privac Onderwijspakket? Bel met Privac  030 - 662 86 73 of vul onderstaand formulier in:

Image

(*) zijn verplichte velden

Hierbij geef ik Privac toestemming om mij te benaderen met meer informatie over het Onderwijs-pakket van Privac. Mijn gegevens worden verder niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt.