DPO4U: gekwalificeerde FG op afroep

Data Protection Officer (DPO) is een functie welke in de General Data Protection Regulation (GDPR) is geïntroduceerd. De Nederlandse implementatie van de GDPR is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierin noemt men de DPO “Functionaris Gegevensbescherming (FG)”. De FG of DPO heeft een bijzondere positie en belangrijke taken gekregen door de wet met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Niet elke organisatie is verplicht om een FG of DPO aan te stellen, in de AVG worden een aantal situaties genoemd waar de FG verplicht is, zoals bijvoorbeeld bij overheidsinstanties en als er (bijzondere) persoonsgegevens worden bewerkt op grote schaal. Wat ‘grote schaal’ is, is echter niet concreet vastgelegd. Daar zal ongetwijfeld in jurisprudentie meer duidelijkheid over komen. Maar dat mag geen organisatie tegen houden om vrijwillig een FG of DPO aan te stellen. Het kan zelfs voor uw klanten, cliënten of patiënten als een pre worden gezien dat u de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus neemt.

Zoals al eerder gezegd heeft de FG of DPO een bijzondere positie en veel taken. Zo is de FG of DPO verantwoordelijk voor o.a.:

 • Toezicht houden;
 • Inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • Meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • Vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen;
 • Interne regelingen ontwikkelen;
 • Adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design);
 • Input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode voor de organisatie.
 • Centrale rol in het contact met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

De wet stelt een aantal eisen aan FG’s of DPO’s:

 1. Een FG moet een natuurlijk persoon zijn. Een ondernemingsraad of commissie komt dus niet in aanmerking.
 2. Een FG moet voldoende kennis hebben van de organisatie en de privacywetgeving.
 3. Een FG moet betrouwbaar zijn. Dit uit zich onder meer in een geheimhoudingsplicht.

De FG’s en DPO’s van Privac zijn allen gecertificeerd op het gebied van privacywetgeving in het bijzonder en informatiebeveiliging in het algemeen. Kortom onze professionals kijken naar het totaalplaatje in plaats van alleen naar persoonsgegevens want dat zijn niet de enige gegevens die beschermd moeten worden.

Met DPO4U krijgt uw organisatie een eigen persoonlijke FG of DPO van Privac die op basis van een abonnement of strippenkaart ingezet wordt. Zo kunt u altijd beschikken over een FG of DPO wanneer dat nodig is.

Voor meer informatie over DPO4U van Privac bel 030 - 662 86 73 of vul onderstaand formulier in:

Image

(*) zijn verplichte velden

Hierbij geef ik Privac toestemming om mij te benaderen met meer informatie over DPO4U van Privac. Mijn gegevens worden verder niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt.